Brainspotting

Home / Brainspotting

Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische methode om trauma en andere blokkades te verwerken, waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven, maar is ook bijzonder effectief gebleken om prestaties van artiesten, sporters en executives te verbeteren.

Brainspotting richt zich op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken de relevante gebieden in de hersenen geactiveerd. Hierdoor wordt informatie, die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam liggen opgeslagen, aangesproken en gaan deze zich oplossen.

De voordelen:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Toepasbaar op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
  • Zowel de bewuste als de onderbewuste gebieden van de hersenen worden bereikt
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
  • Kortdurende interventieperiodes.

Elke levensgebeurtenis, die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt bewaard in ons lichaam en geest. ‘Brainspotting’ is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotionele en lichamelijke blokkades en trauma. Door middel van ‘Brainspotting’ worden de neurofysiologische bronnen, die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gevonden, gereguleerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. De onderzoeken naar de werking van ‘Brainspotting’ in de hersenen en het lichaam wijst erop dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Een ‘Brainspot’ wordt gevonden door de oogpositie te bepalen en is in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden. Eenmaal de oogpositie is bepaald, wordt deze vastgehouden, terwijl de aandacht is gericht op het gevoel in het lichaam, verbonden met het thema waarrond gewerkt wordt. Hierdoor wordt een diepgaand regulerend proces in de hersenen geactiveerd, waardoor geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties worden aangepakt. Dit resulteert erin dat je verlost geraakt van steeds terugkerende ervaringen. ‘Brainspotting’ stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om zichzelf van trauma te genezen. ‘Brainspotting’ kan ook worden toegepast om onze innerlijke hulpbronnen te verkennen en te verstevigen.

Meer info over ‘Brainspotting’ vindt je op:

www.brainspotting.be

www.brainspotting.nl

www.brainspotting.com

Youtube filmpjes over ‘Brainspotting’: