Burn -out coaching

Home / Burn -out coaching

Burn -out coaching

Je kan in PHPT De Verbinding ook terecht voor burn – out coaching. Als leidraad doorheen mijn begeleiding hanteer ik het ACCESS – model. De meeste personen met een burn – out zijn met 10 à 15 sessies geholpen. Dit is individueel verschillend. Indien er andere thema’s naar boven komen waar ook aan gewerkt dient te worden, kan de begeleiding (ook na een herintegratie op het werk) verdergezet worden.

Wat is een burn – out precies?

Burn – out kan gezien worden als een uitputtingsreactie van het lichaam en de geest na een langdurige overvraging van het lichaam. Een burn -out ontwikkeld zich als mensen onvoldoende tijd om te herstellen nemen en ondanks stress en spanningsklachten blijven doorgaan. Een burn -out vloeit voort uit een combinatie van de privésituatie, de werksituatie en de persoonlijkheidskenmerken van de persoon, die in een burn – out terecht komt.

Overbelasting? Overspanning? Burn – out? Wat heb ik nu precies?

Er is sprake van overbelasting als het allemaal wat minder gaat. Je hebt minder zin, slaapt moeilijker en je kan niet echt meer genieten van de kleine dingen. Na een korte rustperiode of een deugddoend verlof, zijn de klachten verdwenen.

Er is mogelijk sprake van overspanning als je jezelf in meer dan 3 van de onderstaande symptomen herkend.

  • Je voelt je intens moe.
  • Je hebt een gestoorde of onrustige slaap.
  • Je bent sneller geïrriteerd dan normaal.
  • Je kan moeilijk lawaai of drukte verdragen.
  • Je voelt je snel opgejaagd.
  • Je bent sneller emotioneel.
  • Je ervaart moeilijkheden om je te concentreren.
  • Je bent voortdurend aan het piekeren, je hoofd komt niet meer tot rust.
  • Je ervaart (meer) lichamelijke klachten.

Daarnaast ervaar je het gevoel dat je geen controle meer hebt, je voelt je machteloos. Je kan niet meer goed functioneren in je privéleven en je werksituatie. Deze klachten komen niet voort uit een psychische stoornis.

Als je overspannen bent, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken om niet verder te evolueren naar een burn – out. Maar je kan zelf ook al dingen doen om een burn – out te voorkomen. Zorg goed voor jezelf door voldoende nachtrust te nemen, gezond te eten, voldoende ontspanning te nemen en je grenzen aan te geven en deze zelf ook te respecteren.

Als je vastgesteld hebt dat je overspannen bent, dan is het nog niet zeker dat je met een burn – out kampt. Als de volgende symptomen op jou van toepassing zijn, dan is de kans reëel dat je burn – out hebt. Je klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen en je ervaart in sterke mate gevoelens van uitputting en moeheid.

Wat is het verschil tussen depressie en burn – out?

Een aantal symptomen van depressie en burn – out lijken op elkaar, waardoor het onderscheid niet altijd duidelijk is. Een depressie is een stemmingsstoornis, waar een burn – out een energiestoornis is. Een depressie wordt veroorzaakt door het samenspel van psychische, sociale, medische, hormonale en erfelijke factoren. Een burn – out is het gevolg van een langdurige en aanhoudende roofbouw en overbelasting van het lichaam.

 

Werkwijze

Zoals eerder vermeld gebruik ik doorheen mijn begeleiding het ACCESS – model. Dit model biedt mij richtlijnen waarbij ik steeds oog blijf houden voor de vragen en behoeftes van de cliënt. De verschillende stappen kunnen dan ook gedeeltelijk in elkaar overlopen of in volgorde verschillen.

 

Het ACCESS – model

Analyse – fase

Deze fase valt voor een groot stuk samen met het intakegesprek. Samen gaan we je fysieke en mentale toestand onder de loep nemen en bekijken we of je inderdaad aan een burn – out lijdt. In deze fase gaan we eventueel ook al op zoek naar jouw energiegevers- en vreters. In deze fase krijg je ook een stressdagboek mee naar huis om je hiermee te helpen.

Conditie- fase

In de conditiefase gaan we je levensstijl – en ritme onderzoeken en gaan we na of je voldoende zorg draagt voor jezelf. We richten ons op een gezond levenspatroon op vlak van voeding, slaap, sport,…

Cognitieve fase

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Om onze mentale weerbaarheid te verhogen gaan we aan de slag met ontspanningsoefeningen, tools om anders om te gaan met stress, piekeren,…

Fase Effectief functioneren

Een re-integratie naar het werk is een proces dat ook wordt opgenomen in de begeleiding. Samen gaan we op zoek naar jouw mogelijkheden om opnieuw aan de slag te gaan en je voorbereid op de gesprekken met je werkgever rond je terugkeer.  Loopbaanbegeleiding kan in deze fase een meerwaarde vormen om terug je kwaliteiten in kaart te brengen, om na te gaan waar je mogelijkheden liggen en deze mee te nemen in de gesprekken met je werkgever.

Fase Sociale Vaardigheden

In deze fase werken we aan je sociale vaardigheden zoals assertief gedrag, communicatie, enz. Mensen met een burn -out hebben immers vaak de neiging om te snel ‘ja’ te zeggen en geven niet snel genoeg hun grenzen aan.

Stabiliseringsfase

Gedurende 2 jaar na een burn – out, loop je een groot risico op een herval. In de stabiliseringsfase leggen we de fundamenten om alle verworven inzichten en tools te blijven hanteren om dit te voorkomen.